Wspó³praca
Rozmiar tekstu: Zmniejsz litery! | Zwiźksz litery!

Wspó³praca z WUTW YMCA:

 1. Urz±d Miejski w Wejherowie
  Pl.Jakuba 4 84- 200 Wejherowo
  e-mail : miasto@wejherowo.pl
  www.wejherowo.pl
 2. Starostwo Powiatowe w Wejherowie
  Ul. 3 Maja 4 84-200 Wejherowo
  e-mail: starostwo@powiat.wejherowo.pl
 3. Wspó³praca
  Urz±d Gminy Wejherowo

  Osiedle Przyjaæni 6 84-200 Wejherowo
  www.ug.wejherowo.pl
 4. Wspó³praca
  Kaszubsko Pomorska Szko³a Wyæsza

  Ul.Dworcowa 7 , 84-200 Wejherowo
 5. Wspó³praca
  I Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie im. Aleksandra Makowskiego

  Ul. Kaszubska 14 84-200 Wejherowo
  e-mail : biblioteka@biblioteka.wejherowo.pl
 6. Wspó³praca
  Biblioteka Publiczna Gminy Wejherowo im.Aleksandra Labudy

  Ul. Le¶na 35 84-239 Bolszewo
  e-mail: biblioteka@bpgw.org.pl
 7. Wspó³praca
  Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie

  Ul.Bukowa 1 84-200 Wejherowo
  e-mail: liceum1@wejher.pl
 8. Wspó³praca
  Hotel Victoria

  Ul. Zamostna 1 84-239 Bolszewo
  www.hotelvictoria.pl
 9. "Piruet" Fitness Club Natalia Greszta
  ul. Rybacka 12 84-200 Wejherowo
 10. Wspó³praca
  Telewizja Kablowa Vectra
 11. Wspó³praca
  Telewizja Kablowa Chopin s.j

  Ul. Przemys³owa 3 84-200 Wejherowo
  e-mail: tkchopin@tchopin.pl
 12. Blog naszych Pań Artystek:
  http://damyart.blogspot.com/

 13. Wspó³praca
  O¶rodek fitness El Sporto

  Ul. Wa³owa 25 84-200 Wejherowo
 14. Vit-Med
  Wspó³praca
 15. Wspó³praca
  Powiatowa Biblioteka Publiczna

  ul. Dworcowa 7 Wejherowo
 16. Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie
  ul. Strzelecka 9/d Wejherowo
 17. Gimnazjum nr.1 im. Miko³aja Kopernika w Wejherowie
  ul. Sobieskiego 300 Wejherowo
 18. Caritas Wejherowo
 19. Powiatowy Zespó³ Szkó³ Policealnych w Wejherowie
  ul. Dworcowa 5 Wejherowo
Dzi¶: 36 | Wczoraj: 112
Copyright © 2009 YMCA Gdynia